Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam và Lễ vinh danh giải thưởng Trí tuệ nhân tạo 2023