Home » Xã hội học thuật » Xây lại thế giới

Xây lại thế giới

“XÂY LẠI THẾ GIỚI – TẠO DỰNG KỶ NGUYÊN ÁNH SÁNG TOÀN CẦU” TẠI HỘI NGHỊ RIGA 2021

Với sự hiện diện của bà Moderator Zaneta Ozolina là Chủ tịch LATO, Diễn giả chủ tịch Vaira Vike-Freiberga, Giáo sư Alex Sandy Pentland, Giáo sư Thomas Patterson, ông Paul Nemitz và ông Nguyễn Anh Tuấn, cuốn sách Xây lại thế giới – Tạo dựng kỷ nguyên ánh sáng toàn cầu đã được trình bày và thảo luận thông qua những ý tưởng nhằm giải quyết các câu hỏi tại phiên “XÂY LẠI THẾ GIỚI – THỜI ĐẠI KHAI SÁNG LẦN THỨ HAI. CÁC QUỐC GIA THỐNG NHẤT 2045”, tại Hội nghị Riga 2021 vào ngày 14 tháng 10 năm 2021.

Thời đại mà những tác động của trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn, Khế ước xã hội cho Thời đại trí tuệ nhân tạo có thể là một trong những công cụ có thể tạo ra một khuôn khổ hợp tác để phát triển, quản lý và giám sát trí tuệ nhân tạo cũng như những tác động của trí tuệ nhân tạo. Các tác giả nhấn mạnh vai trò đặc biệt của các tổ chức quốc tế. Trong vài năm gần đây, chúng tôi đã quan sát thấy vai trò giảm dần của chủ nghĩa đa phương. Làm thế nào để đạt được một Khế ước xã hội như vậy? Khế ước xã hội đòi hỏi sự cam kết của rất nhiều bên, cũng như vai trò của giáo dục và thông tin trong Thời đại Khai sáng Toàn cầu.

Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến tương lai của trí tuệ nhân tạo. Một trong những chủ đề chính liên quan đến quản trị, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và quản trị dân chủ. Các khái niệm như nền dân chủ thế hệ tiếp theo được đưa ra. Điều gì làm cho nền dân chủ thế hệ tiếp theo khác với nền dân chủ hiện tại? Loại quản trị nào là cần thiết cho thời đại khai sáng toàn cầu và vai trò của trí tuệ nhân tạo là gì?

Nền tảng của Khế ước xã hội dựa trên nguyên tắc bao trùm, nhằm thu hút nhiều bên liên quan. Vậy có bất kỳ giải pháp chính sách nào được xem xét nhằm ngăn chặn các tác nhân vi phạm các nguyên tắc đã thỏa thuận không?

Khái niệm mới “Nền kinh tế đổi mới cộng đồng” đóng vai trò như một bộ phận cơ bản của nền kinh tế trong Thời đại Khai sáng Toàn cầu. Vậy những khó khăn trong việc áp dụng khái niệm mới này là gì?

Đâu là yếu tố chính cho sự thành công của thế giới trong quá trình xây dựng Thời đại Khai sáng Toàn cầu?

Thành phố Xã hội Trí tuệ nhân tạo (AIWS City) đóng vai trò như một mô hình thiết thực cho Kỷ nguyên Khai sáng Toàn cầu.

VLAB lược dịch từ Boston Global Forum