Hội đồng cố vấn

Thống đốc Michael Dukakis
Thống đốc Michael Dukakis
Giáo sư danh dự của Đại học Harvard - Chủ tịch Viện Michael Dukakis
See more
Giáo sư Michael Stanley Dukakis được cả thế giới biết đến với cương vị cựu Thống đốc bang Massachusetts
Cựu Thống đốc bang Massachusetts
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Đồng sáng lập, Giám đốc Điều  hành Viện Michael Dukakis
See more
Ông Nguyễn Anh Tuấn là Tổng Biên tập đầu tiên của báo điện tử VietNamNet trong 13 năm. Từ năm 2008 đến 2016, ông là thành viên Hội đồng Cố vấn toàn cầu Trường Kinh doanh Harvard, cùng với Thống đốc Michael Dukakis và các giáo sư Harvard Thomas Patterson, John Quelch, sáng lập “Diễn đàn Toàn cầu Boston từ 12/2012
Giáo sư Thomas Patterson
Giáo sư Thomas Patterson
Thành viên Viện Michael Dukakis
See more
Giáo sư Thomas Patterson nguyên Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Shorenstein thuộc Đại học Harvard
Giáo sư: Alex Paul “Sandy” Pentland
Giáo sư: Alex Paul “Sandy” Pentland
Thành viên Viện Michael Dukakis
See more
Giáo sư Alex Pentland là một trong những nhà khoa học tính toán được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới và Forbes đã vinh danh ông là một trong "7 nhà khoa học dữ liệu xuất sắc nhất thế giới" cùng với những người sáng lập Google
Đồng sáng lập Khế ước Xã hội Trí tuệ nhân tạo
Giáo sư David Silbersweig
Giáo sư David Silbersweig
Giáo sư Đại học Y Harvard - Đồng sáng lập Mạng lưới đổi mới AIWS
See more
Giáo sư David Silbersweig là một nhà thần kinh học và giáo sư chuyên khoa tâm thần học, đã được đào tạo về cả tâm thần học và thần kinh học tại Bệnh viện New York-Trung tâm Y tế Weill Cornell, ông hiện là Chủ tịch của Viện Khoa học Thần kinh Brigham và Bệnh viện Phụ nữ. David Silberswei là Giáo sư Tâm thần học Stanley Cobb tại Trường Y Harvard.
John A. Quelch
John A. Quelch
Đồng sáng lập, Thành viên Ban điều hành của Diễn đàn Toàn cầu Boston.
See more
Giáo sư John A. Quelch là Giáo sư Quản trị Kinh doanh hàm Charles Edward Wilson tại Trường Kinh doanh Harvard. Ông cũng là Giáo sư về Quản lý và Chính sách Y tế tại Trường Y tế Công cộng Harvard. Ông cũng là thành viên của Quỹ Harvard Trung Quốc, Thành viên của Ban Cố vấn Harvard Trung Quốc và Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Fairbank.