Home » Hội đồng cố vấn » Giáo sư David Silbersweig

Giáo sư David Silbersweig

Đồng sáng lập Mạng lưới đổi mới AIWS

Giáo sư David Silbersweig là một nhà thần kinh học và giáo sư chuyên khoa tâm thần học, đã được đào tạo về cả tâm thần học và thần kinh học tại Bệnh viện New York-Trung tâm Y tế Weill Cornell, ông hiện là Chủ tịch của Viện Khoa học Thần kinh Brigham và Bệnh viện Phụ nữ. David Silberswei là Giáo sư Tâm thần học Stanley Cobb tại Trường Y Harvard.

David Silbersweig tốt nghiệp Đại học Dartmouth và Đại học Y tế  Cornell. Tại Đại học Cornell, Giáo sư Silbersweig đã thành lập và chỉ đạo Phòng thí nghiệm Hình ảnh Thần kinh Chức năng cùng với Tiến sĩ Emily Stern; ông là Giáo sư Tâm thần học Tobin-Cooper, Giáo sư Thần kinh học và Khoa học Thần kinh, và là Phó Chủ nhiệm, Phụ trách Nghiên cứu, tại Khoa Tâm thần. Giáo sư Silbersweig là Giám đốc sáng lập của Khoa Tâm thần kinh, đồng thời là Giám đốc sáng lập của Chương trình Nội trú Kết hợp Thần kinh-Tâm thần. Ông là một trong những người tiên phong nghiên cứu hình ảnh thần kinh chức năng trong tâm thần học. Cùng với các đồng nghiệp của mình, họ đã phát triển các phương pháp và mô hình mới cho cả hình ảnh PET và MRI được sử dụng rộng rãi và đã xác định được các bất thường về mạch thần kinh liên quan đến một số rối loạn tâm thần chính.