Home » Sản phẩm dịch vụ » VLAB Innovation tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng trẻ xuất sắc của Việt Nam

VLAB Innovation tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng trẻ xuất sắc của Việt Nam

VLAB Innovation ra đời với sứ mệnh cốt lõi tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng trẻ xuất sắc của Việt Nam để tạo nên những nhà sáng tạo, những nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu qua sự tư vấn và dìu dắt của Giáo sư, các nhà sáng tạo công nghệ, các nhà chiến lược hàng đầu, các lãnh đạo xuất chúng đến từ Viện Lãnh đạo và Đổi mới Sáng tạo Michael Dukakis, Diễn đàn toàn cầu Boston, Mạng Sáng Tạo Xã Hội Trí Tuệ Nhân Tạo (AIWS) và các tổ chức, các trường đại học danh tiếng Harvard, MIT…

Link tài liệu chi tiết: brochure tieng viet 2 ok