Home » Về VLAB » Sản phẩm – Dịch vụ chính

Sản phẩm – Dịch vụ chính

  1. Chương trình du học dài hạn từ bậc PTTH, Dự bị Đại học, Đại học và sau Đại học với các gói Gói Ivy Talents, Executive và Premium hướng đến các trường trong nhóm Ivy League, Top 20 American School và Top 100 American School.
  2. Chương trình học thuật ngắn hạn dành cho các cá nhân khác có mong muốn tìm kiếm và trải nghiệm môi trường học tập đỉnh cao, tham gia các chương trình dự án học thuật tầm quốc tế và tiếp cận các luồng tư tưởng tiến bộ, nhân văn từ các bộ não thiên tài về học thuật, truyền thông, chính trị, khoa học và công nghệ.
  3. Chương trình lãnh đạo trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu dành cho các cá nhân, các nhà lãnh đạo trung, cao cấp tại các doanh nghiệp với sự tham gia của các nhà lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản, Bắc Âu, Liên minh châu Âu, Israel…, các học giả, các nhà sáng tạo quốc tế, qua đó góp phần hình thành tâm thế tư duy và tầm tư duy toàn cầu cho các nhà lãnh đạo tương lai Việt Nam.