Home » Đối tác » Diễn đàn Toàn cầu Boston – Boston Global Forum (BGF)

Diễn đàn Toàn cầu Boston – Boston Global Forum (BGF)

Boston Global Forum – Diễn đàn Toàn cầu Boston, được thành lập năm 2012 tại thành phố Boston bang Massachusetts Hoa Kỳ, đây là tổ chức phi lợi nhuận, đồng sáng lập kiêm chủ tịch là giáo sư Michael Dukakis, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ, cựu Thống đốc bang Massachusetts, các giáo sư John Quelch và Thomas Patterson của Đại học Harvard; và ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Tổng biên tập Báo Vietnamnet, hiện là CEO và Tổng biên tập của BGF. Diễn đàn Toàn cầu Boston là nơi tập hợp các lãnh đạo, các nhà chiến lược xuất sắc, các nhà tư tưởng lớn và các nhà đổi mới kiệt xuất với mục tiêu góp phần vào công cuộc Tái định hình thế giới hướng đến Kỷ nguyên Ánh sáng Toàn cầu,  và Xây dựng Xã Hội Trí tuệ Nhân tạo.