Home » Tin tức » CEO Diễn Đàn Toàn Cầu Boston Thuyết Trình Tại Hội Nghị Đối Thoại Giữa Các Tôn Giáo, Rome 2024

CEO Diễn Đàn Toàn Cầu Boston Thuyết Trình Tại Hội Nghị Đối Thoại Giữa Các Tôn Giáo, Rome 2024

Nguyễn Anh Tuấn, CEO Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) và Fadi Chedade, cựu CEO ICANN sẽ làm diễn giả tại phiên thảo luận “Ảnh hưởng của Trí tuệ nhân tạo AI vào các tôn giáo” tại Hội nghị Đối thoại giữa các Tôn giáo tổ chức tại Rome từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2024.

Phần thuyết trình của Ông Tuấn: “Giá trị tinh thần của tôn giáo đóng góp xây dựng Nền tảng tri thức dành cho Trí tuệ nhân tạo – Knowledge Platform for AI”. Nền tảng Tri thức là sự kết hợp giữa các giá trị tinh thần của các tôn giáo khác nhau và đa dạng vào sự phát triển của nó, làm phong phú thêm khuôn khổ đạo đức và nâng cao khả năng hướng dẫn các quá trình ra quyết định.

VLAB lược dịch

Nguồn: https://bostonglobalforum.org/event-updates/bgf-ceo-nguyen-anh-tuan-and-former-ceo-of-icann-fadi-chehade-are-speakers-on-ai-and-religions-at-the-international-interreligious-conference-2024/