Home » Tin tức » Diễn Đàn AIWS Tạo Sáng Kiến Cho Hệ Sinh Thái Y Tế Tiên Tiến Trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo (AI ERA)

Diễn Đàn AIWS Tạo Sáng Kiến Cho Hệ Sinh Thái Y Tế Tiên Tiến Trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo (AI ERA)

Diễn đàn AIWS, được tổ chức bởi Diễn đàn Toàn cầu Boston Hoa kỳ, tiếp tục kiến tạo những sáng kiến phát triển Hệ sinh thái Y tế tiên tiến trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo (AI ERA), với dự án thí điểm áp dụng cho Nha Trang – Khánh Hòa, nhằm thảo luận và đóng góp các chiến lược, giải pháp, công nghệ và đầu tư xây dựng Hệ sinh thái Y tế tiên tiến tại Việt Nam. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích tận dụng sức mạnh biến đổi của trí tuệ nhân tạo để tăng cường cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện kết quả của bệnh nhân và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe trong khu vực.

Giáo sư David Silbersweig của Trường Y Harvard sẽ chủ trì các cuộc thảo luận tại Trường Y Harvard Hoa Kỳ, mang chuyên môn sâu rộng của ông về đổi mới y tế và ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe. David Hall, Rebecca Miksad và Nicolas Encina sẽ tiếp tục đóng góp ý tưởng của họ cho Diễn đàn. Các chuyên gia uy tín sẽ chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của họ, cung cấp những hướng dẫn và hỗ trợ quý giá cho việc phát triển Hệ sinh thái Y tế tiên tiến tại Nha Trang-Khánh Hòa, Việt Nam.

VLAB lược dịch

Nguồn: https://bostonglobalforum.org/news/shinzo-abe-initiative-conceiving-the-aiws-forum-for-advanced-medical-ecosystem-in-the-ai-era/

https://bostonglobalforum.org/news/the-special-gifts-from-boston-global-forum-and-governor-michael-dukakis-to-the-government-and-people-of-nha-trang-city-and-khanh-hoa-province/