Home » Videos » Bài phát biểu của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên của Tổng thư ký về Công nghệ Amandeep Singh Gill

Bài phát biểu của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên của Tổng thư ký về Công nghệ Amandeep Singh Gill