Home » Videos » Tạo Dựng Vị Thế Việt Nam Trong Kỷ Nguyên Khai Sáng Toàn Cầu

Tạo Dựng Vị Thế Việt Nam Trong Kỷ Nguyên Khai Sáng Toàn Cầu

Trong suốt hơn 1 năm phát triển cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam, BTC luôn hướng tới mục tiêu gắn kết các tài năng trẻ của Việt Nam với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực, khuyến khích các bạn trẻ phát huy tài năng và khả năng sáng tạo của mình, tạo dựng vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu.

VLAB Innovation