Home » Videos » GS David Silbersweig: “Não Bộ Con Người Và Trí Tuệ Nhân Tạo Đều Là Những Hệ Thống Phức Tạp”

GS David Silbersweig: “Não Bộ Con Người Và Trí Tuệ Nhân Tạo Đều Là Những Hệ Thống Phức Tạp”

Giáo sư David Silbersweig, Trường Y Harvard tại Boston chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam ngày 24/01/2024: “Não bộ con người và Trí tuệ Nhân tạo đều là những hệ thống phức tạp, hệ thống này tạo ra bởi hệ thống kia… Chúng ta thường suy ngẫm dưới góc độ triết học, công nghệ và giờ là thần kinh học theo các cách khác nhau. Nhưng những con đường này đang hội tụ lại, và chúng ta cần tìm hiểu để mọi thứ có thể cùng vận hành một cách hài hòa hơn”.