Home » Videos » Giám đốc VLAB Innovation Nguyễn Song Nam phát biểu trong Lễ Khai giảng trường THPT Chuyên KHXHNV

Giám đốc VLAB Innovation Nguyễn Song Nam phát biểu trong Lễ Khai giảng trường THPT Chuyên KHXHNV