Home » Videos » Đối thoại cùng các nhà lãnh đạo hàng đầu Thế giới – Ehud Barak (16/08/2022 tại Nhà Hát Lớn)

Đối thoại cùng các nhà lãnh đạo hàng đầu Thế giới – Ehud Barak (16/08/2022 tại Nhà Hát Lớn)