Home » Sự kiện » BGF&VLAB: Tọa đàm về giáo dục công dân toàn cầu và trí tuệ nhân tạo tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh

BGF&VLAB: Tọa đàm về giáo dục công dân toàn cầu và trí tuệ nhân tạo tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Sáng 09/01/2023, tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh, ông Nguyễn Anh Tuấn – CEO Diễn đàn toàn cầu Boston và ông Nguyễn Song Nam – Tổng Giám đốc VLAB Innovation đã chia sẻ với các em học sinh làm thế nào để có được nền tảng, động lực, trí tuệ và hướng đi để trở thành những công dân toàn cầu, những nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có khát vọng đưa Việt Nam cất cánh bay lên trong khuôn khổ toạ đàm chủ đề “Giáo dục công dân toàn cầu – trí tuệ nhân tạo và tương lai”

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Anh Tuấn, nhà trường và xã hội cần phát huy, khơi dậy năng lực của các em học sinh, để các em được bình đẳng cơ hội phát triển, được bình đẳng cơ hội tham gia vào mọi hoạt động của đời sống chính trị, xã hội, giáo dục và văn hoá. Đó chính là phát huy sức mạnh tổng lực của toàn dân tộc trong xây dựng, và bảo vệ Tổ quốc.

Cả hai diễn giả chính trong buổi toạ đàm đều nhấn mạnh đến những phẩm chất cần thiết mà một người trí thức Việt Nam cần có để đi ra thế giới: Một là phải xác định chuẩn mực giá trị, tâm thế thật rõ ràng; hai là phải có năng lực tiếp cận, học hỏi giới tinh hoa; ba là phải trân trọng những giá trị dân tộc và bốn là phải có những ý tưởng đặc sắc, sáng tạo.

Với ông Nguyễn Anh Tuấn, hạnh phúc, đó là được đi tiên phong, làm được điều gì đó mới, đóng góp được cho xã hội. Hạnh phúc là được làm những điều gì mình mong muốn, mình có khát vọng, mình có ước vọng, đam mê với nó và làm được nó. Đó là hạnh phúc lớn trong cuộc đời của mình.

Trong phần giao lưu với các vị diễn giả, các em học sinh đã vô cùng hào hứng và đặt ra nhiều câu hỏi về xã hội vạn vật trí tuệ nhân tạo, về tương lai số, về những kinh nghiệm của diễn giả và lộ trình để tiếp cận những trí thức của nhân loại.

Đây là chuỗi sự kiện thường kỳ của VLAB Innovation với mục đích kết nối giữa những tài năng trẻ xuất sắc của Việt Nam với những bộ óc mang tầm thế giới. Qua các buổi Tọa đàm này, VLAB Innovation mong rằng những gì mình đem đến có thể phần nào giúp những thế hệ trẻ xuất chúng của Việt Nam có được nền tảng trí thức, trí tuệ và đạo đức để trở nên những con người có ích cho xã hội và đất nước.

VLAB Innovation