Home » Xã hội học thuật » Xếp hạng Đại học » 15 trường có mức học phí phải chăng dành cho sinh viên quốc tế

15 trường có mức học phí phải chăng dành cho sinh viên quốc tế

Chi phí trung bình năm của sinh viên quốc tế tại các trường trong danh sách này năm 2022-2023 rơi vào khoảng $21,400.

Với cái giá của việc xin thị thực và vé máy bay, ngoài học phí và các chi phí khác, việc học tập tại một trường đại học bốn năm ở Hoa Kỳ có thể rất tốn kém. Nhưng sinh viên quốc tế với ngân sách eo hẹp không nên nản lòng vì vẫn còn có nhiều lựa chọn với chi phí thấp hơn để lựa chọn. Ví dụ, trong số 544 trường đại học được xếp hạng đã tuyển ít nhất 25 sinh viên quốc tế mỗi trường và 15 trường có tổng chi phí hàng năm dưới 24.600 USD, theo dữ liệu của U.S. News. Những chi phí này có thể giảm xuống tận $15,560, không tính đến bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào lẫn cả học phí, lệ phí, tiền ăn ở, sách vở và phương tiện đi lại. Dưới đây là 15 trường của Hoa Kỳ, chủ yếu ở vùng Trung Tây, với tổng chi phí được báo cáo thấp nhất dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2022-2023. Các trường không báo cáo tổng chi phí của sinh viên quốc tế đều bị loại trừ.

University of Maine – Presque Isle

Vị trí: Đảo Presque, Maine

Xếp hạng của U.S. News: 35-45, Các trường Cao đẳng Khu vực (Miền Bắc)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $24,590

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 1.573

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 70

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

Northern State University (SD)

Vị trí: Aberdeen, Nam Dakota

Xếp hạng của U.S. News: 85 (đồng hạng), Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $24,497

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 2.867

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 37

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: 56%

University of South Dakota

Vị trí: Vermillion, Nam Dakota

Xếp hạng của U.S. News: 263 (đồng hạng), Đại học Quốc gia

Tổng chi phí năm học 2022-23: $24,485

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 6,987

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 105

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

South Dakota State University

Vị trí: Brookings, Nam Dakota

Xếp hạng của U.S. News: 317 (đồng hạng), Đại học Quốc gia

Tổng chi phí năm học 2022-23: $24,240

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 9.847

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 241

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: 46%

Talladega College (AL)

Vị trí: Talladega, Alabama

Xếp hạng của U.S. News: 65 (đồng hạng), Các trường cao đẳng khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $23,975

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 1.144

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 60

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

Nicholls State University (LA)

Vị trí: Thibodaux, Louisiana

Xếp hạng của U.S. News: 83 (đồng hạng), Các trường đại học khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $23,377

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 5.579

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 87

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

Bemidji State University (MN)

Vị trí: Bemidji, Minnesota

Xếp hạng của U.S. News: 89 (đồng hạng), Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $21,892

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 3.839

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 66

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: 53%

Dickinson State University (ND)

Vị trí: Dickinson, Bắc Dakota

Xếp hạng của U.S. News: 53 (đồng hạng), Các trường cao đẳng khu vực (Midwest)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $21,458

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 1.337

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 41

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: 17%

Western Carolina University (NC)

Vị trí: Cullowhee, Bắc Carolina

Xếp hạng của U.S. News: 263 (đồng hạng), Đại học Quốc gia

Tổng chi phí năm học 2022-23: $21,435

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 10.145

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 155

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: 40%

Delta State University (MS)

Vị trí: Cleveland, Mississippi

Xếp hạng của U.S. News: 63 (đồng hạng), Các trường đại học khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $21,422

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 2.041

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 61

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: 54%

University of North Carolina – Pembroke

Vị trí: Pembroke, Bắc Carolina

Xếp hạng của U.S. News: 56 (đồng hạng), Các trường đại học khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $20,577

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 6.317

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 105

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

Brigham Young University—Provo (UT)

Vị trí: Provo, Utah

Xếp hạng của U.S. News: 89 (đồng hạng), Đại học Quốc gia

Tổng chi phí năm học 2022-23: $18,528

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 31.633

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 1.714

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

Minot State University (ND)

Vị trí: Minot, Bắc Dakota

Xếp hạng của U.S. News: 104 (đồng hạng), Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $18,088

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 2.576

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 248

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

Texas A&M University—Kingsville

Vị trí: Kingsville, Texas

Xếp hạng US News: 331-440, Đại học Quốc gia

Tổng chi phí năm học 2022-23: $17,444

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 5.085

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 178

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

Oklahoma Panhandle State University

Vị trí: Goodwell, Oklahoma

Xếp hạng của U.S. News: 17 (đồng hạng), Các trường Cao đẳng Khu vực (Miền Tây)

Tổng chi phí năm học 2022-23: $15,560

Tổng số sinh viên nhập học mùa thu 2021: 1.294

Sinh viên quốc tế nhập học mùa thu 2021: 63

Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm qua của sinh viên quốc tế: Dữ liệu không được cung cấp

(Theo USNews – Sarah Wood | Ngày 15 tháng 9 năm 2022)

 

VLAB lược dịch

Link bài viết: https://www.usnews.com/education/best-colleges/slideshows/15-most-affordable-colleges-for-international-students?onepage