Home » Xã hội học thuật » Xếp hạng Đại học » Các trường đại học có phí nộp đơn cao nhất

Các trường đại học có phí nộp đơn cao nhất

Phí nộp đơn trung bình của các trường trong danh sách này là khoảng $78.

Hầu hết các trường đại học đều yêu cầu một khoản phí nộp đơn trước khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh. Khoản phí này ở mỗi trường là khác nhau nhưng nó có thể lên tới $100.

Trong số 889 trường đại học (tham gia khảo sát hàng năm của U.S. News), phí nộp đơn trung bình là gần $45. 64 trường có phí nộp đơn cao nhất – từ $75 trở lên – có mức phí trung bình khoảng $78. Hai mươi hai trong số 64 trường dưới có mức phí cao hơn con số đó, với Arkansas Baptist College đứng đầu danh sách với mức phí $100.

Tuy nhiên, với một số trường hợp nhất định, học sinh có thể được miễn trừ phí nộp đơn. Học sinh và gia đình có thể truy cập trang web College Board hoặc Common App để hiểu rõ những điểu kiện hỗ trợ.

Dựa trên báo cáo U.S. News nhận được, dưới đây là danh sách 64 trường đại học có mức phí nộp đơn cao nhất vào năm 2021. Những trường không thuộc bảng xếp hạng do không đạt đủ các yếu tố xét duyệt của U.S. News không góp mặt trong danh sách này.

Tên trường

Phí nộp đơn

Xếp hạng

Arkansas Baptist College

$100

71-93, BXH ĐH phía Nam
Stanford University

$90

6 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Columbia University

$85

2 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Duke University

$85

9 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
North Carolina State University

$85

79 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Syracuse University

$85

59 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Massachusetts—Amherst

$85

68 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of North Carolina—Chapel Hill

$85

68 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Southern California

$85

28 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Woodbury University

$85

27, BXH ĐH Quốc Gia
Boston College

$80

53 (đồng hạng), BXH ĐH phía Tây
Boston University

$80

36 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Brandeis University

$80

42 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Cornell University

$80

17 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Dartmouth College

$80

13, BXH ĐH Quốc Gia
George Washington University

$80

63 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
New York University

$80

28 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Connecticut

$80

63 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of North Carolina—Wilmington

$80

187 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Washington

$80

59 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Villanova University

$80

49 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Yale University

$80

5, BXH ĐH Quốc Gia
American University

$75

79 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Barnard College

$75

17 (đồng hạng), BXH ĐH Khai Phóng
Bentley University

$75

2, BXH ĐH miền Bắc
Brown University

$75

14 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
California Institute of Technology

$75

9 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Carnegie Mellon University

$75

25 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Claremont McKenna College

$75

8, BXH ĐH Khai Phóng
Cooper Union for the Advancement of Science and Art

$75

2, BXH ĐH miền Bắc
East Carolina University

$75

213 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Eastern University

$75

103 (đồng hạng), BXH ĐH miền Bắc
Emory University

$75

21, BXH ĐH Quốc Gia
Georgetown University

$75

23 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Georgia Institute of Technology

$75

38 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Harvard University

$75

2 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Kean University

$75

126 (đồng hạng), BXH ĐH miền Bắc
Manhattan College

$75

13 (đồng hạng), BXH ĐH miền Bắc
Massachusetts Institute of Technology

$75

2 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
New Jersey Institute of Technology

$75

103 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Northeastern University

$75

49 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Northwestern University

$75

9 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Rice University

$75

17 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Texas A&M University

$75

68 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Texas State University

$75

299-391, BXH ĐH Quốc Gia
Texas Tech University

$75

213 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
The College of New Jersey

$75

6, BXH ĐH miền Bắc
Tufts University

$75

28 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Chicago

$75

6 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Delaware

$75

93 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Houston

$75

179 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Maryland—Baltimore County

$75

162 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Maryland—College Park

$75

59 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Michigan—Ann Arbor

$75

23 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of North Carolina Asheville

$75

146 (đồng hạng), BXH ĐH Khai phóng
University of North Carolina—Charlotte

$75

227 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of North Texas

$75

227 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Notre Dame

$75

19, BXH ĐH Quốc Gia
University of Pennsylvania

$75

8, BXH ĐH Quốc Gia
University of Texas at Arlington

$75

288 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Texas at Austin

$75

38 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
University of Virginia

$75

25 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
Washington University in St. Louis

$75

14 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia
William & Mary

$75

38 (đồng hạng), BXH ĐH Quốc Gia

 

VLAB lược dịch

Link bài viết: https://www.usnews.com/education/best-colleges/the-short-list-college/articles/colleges-with-the-highest-application-fees